LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Nutarimas

 2018 m. veiklos planas
 SŠK 18.1 protokolas
 SŠ finansavimo plano nutarimas
 SŠK finansavimo planas
 SŠK 17.1 protokolas
 SŠK 17.2 protokolas
 KŠK 17.3 posėdžio protokolas
 KŠK 17.2 posėdžio protokolas
 KŠL 17.1 priedas
 KŠK 17.1 posėdžio protokolas

2018-09-25 17:08

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 672 09655
El.paštas  info@saudymosajunga.lt