LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Trenerių seminaras "Efektyvūs šaulių rengimo metodai"

Spalio 27-ąją dieną Vilniuje įvyko trenerių seminaras Efektyvūs šaulių rengimo metodai. Seminarą vedė svečiai iš Latvijos: pasaulio ir Europos čempionatų prizininkų treneris Vilnis CELMINŠ ir nusipelnęs treneris Vladimirs ROZENBLADTS. Seminare susirinkę treneriai sprendė treniravimo planavimo ir organizavimo klausimus, dalinosi savo patirtimi kaip tinkamai parinkti priemones sportininko galimybėms didinti, kaip kelti sportinį meistriškumą, rezultatus, padėti sportininkui įveikti psichologinius barjerus. Pagrindine seminaro mintimi tapo trenerio V.Rozenbladts žodžiai: sportininko rezultatas yra tiesioginis atspindys to, kiek savęs į šį rezultatą įdėjo treneris. Blogas sportininko rezultatas parodo ne sportininko, o jo trenerio klaidas.

Norime pasidalinti kitomis svarbiomis mintimis, aptartomis susitikimo metu:

Rengiant didelio meistriškumo sportininkus, labai svarbus nuoseklus planavimas ir nuolatinis trenerio darbas. Kiekvienos treniruotės, savaitės, mėnesio ar metų ciklas privalo būti tiek planuojamas, tiek analizuojamas. Ypač svarbus daugiamečio rengimo planų sudarymas, ateities vizijos turėjimas. Treneris, užsibrėžęs tikslą ateinančiam laikotarpiui - nesvarbu ar tai keturių metų olimpinio ciklo planavimas ar kiekvienos treniruotės užduočių išdėstymas ir apmąstymas, neleidžia atsipalaiduoti tiek sau, tiek sportininkui.

Kiekvieno trenerio tikslas - olimpinis čempionas, didelio meistriškumo sportininkas. Todėl svarbu ne tik skiepyti sportininkui motyvaciją siekti rezultato ir nuolatos tobulėti, tačiau ir palaikyti asmeninę trenerio motyvaciją ir suinteresuotumą padėti sportininkui pasiekti rezultatą. Čia puikiai tinka seminaro metu išsakyta mintis, jog tuomet kai trenerio akys dega entuziazmu, tuo pačiu užsikrečia ir sportininkai.

Treneris privalo palaikyti artimą ryšį su kiekvienu iš savo sportininkų. Nuolat atliekamas ugdytinių stebėjimas bei jų analizė, tyrimų, patikrų atlikimas gerina ne tik paties trenerio žinių apie sportininką bagažą, tačiau padeda lengviau individualizuoti ugdymo procesą, kreipti savo ir sportininko dėmesį į atliekamas klaidas ir jų sprendimo būdus.

Seminaro metu diskutuodami treneriai vieni kitiems pateikė metodų, kaip padėti spręsti opią mūsų sporto šakoje problemą - sportininkų vidinių išgyvenimų, patiriamo streso ir psichologinių barjerų atsiradimą siekiant didelių rezultatų. Čia svarbų vaidmenį atlieka nuolatinė ir glaudi trenerio ir sportininko sąveika, domėjimąsis jo vidiniu pasauliu, išgyvenimais. Svarbus ir sporto psichologo vaidmuo tokiu metu, kai sportininkas pasiekia rezultatų krytimo momentą ar įvyksta psichologinis lūžis. Pabrėžta, jog treneris nuolat turi stebėti ugdytinio elgesio ir budrumo pokyčius, laiku pastebėti atliekamas klaidas ir sustabdyti jį.

Labai svarbus trenerio darbas ir stebėjimas ne tik pasiruošimo ar varžybų metu, tačiau ir po jų. Treneris privalo atlikti kiekvieno sportininko pasirodymo varžybose analizę, kartu su ugdytiniu aiškintis galimas klaidų atsiradimo priežastis tiek iš sportininko, tiek iš savo asmeninės pusės : ar tinkamai buvo parinktas fizinis krūvis, ar patogiai suplanuota kelionė, adaptaciniai procesai, poilsis, ar sportininkui nėra iškelti pernelyg dideli reikalavimai arba atvirkščiai - ar jis pakankamai motyvuojamas rezultatų siekimui. Čia gali padėti ne tik trenerio sąveika su sportininku, tačiau ir sportininkų sąveika su kitais sportininkais, siekiant silpnesniojo tobulėjimo. Šiuo atveju stipresniąjam tai padeda labiau pasitikėti savo jėgomis.

Seminaras Efektyvūs šaulių rengimo metodai sukvietė trenerius dalintis idėjomis ir vizijomis, pasidalinti savo asmeninę darbo metodika, kad kartu siekti geriausių savo ugdytinių rezultatų. Nuoširdžiai dėkojame mūsų svečiams, atvykusiems pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis bei treneriams, sudalyvavusiems susitikime. Visi kartu mes galime pasiekti daugiau! Visiems dalyviams linkime pasinaudoti visa seminare išdėstyta informacija bei sėkmingai ją pritaikyti rengimo procese.


2017-10-31 09:51

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt